Våre anlegg
Anlegg under oppføring
Flisproduksjon
Utskriftsvennlig versjon

Eiker BioEnergi AS er et selskap som satser på levering av energi i form av varmt vann - oppvarmet ved hjelp av bioenergi.

Vårt spesialområde er små anlegg som er plassert i kundens umiddelbare nærhet. Dette innebærer reduserte anleggskostnader og fleksible anlegg. Vi dekker i utgangspunktet alle kostnader frem til leveringspunktet for energien, som vanligvis er en varmeveksler plassert i kundens lokale.

Eiker BioEnergi A/S har som mål å stå for hele prosessen rundt fyringsanleggene i egen regi. Vi benytter produkter fra Finlands største produsent Arimax. All drift, service og vedlikehold vil bli besørget av oss. Eierne i Eiker BioEnergi AS er alle aktive i firmaet.

Vi skreddersyr hvert enkelt anlegg slik at de tilfredsstiller kundens krav, både når det gjelder de tekniske løsningene og estetikk. Ved at vi bygger opp alt selv i eget verksted, vet vi nøyaktig hvordan hvert enkelt anlegg er bygd opp. Dette er en enorm fordel når det kommer til drift og vedlikehold av anleggene.

Vi er på lik linje med kunden avhengig av at anleggene til enhver tid fungerer optimalt. Dette vil vi første rekke sørge for ved å benytte komponenter av høyeste kvalitet i oppbyggingen av anleggene.

Videre vil alle anlegg bli overvåket og logget ved hjelp av internett og GSM. Det vil være vaktordning 24 timer i døgnet, hvor eventuelle uregelmessigheter i anleggene vil bli rettet opp umiddelbart.

 

Ved å inngå avtale om leveranse av energi fra Eiker BioEnergi A/S vil dere få:

  • Miljøvennlig oppvarming
  • Langsiktig og rimelig avtale
  • Oppvarming uten egeninnsats
  • Bioenergi profilering
  • Innsikt i bruk av ny teknologi
  • Et spennende samarbeid

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Copyright © Eiker BioEnergi A/S - All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt. Webdesign av Norgesdesign.no