Våre anlegg
Anlegg under oppføring
Flisproduksjon
Utskriftsvennlig versjon

Fakta om bioenergi og miljø


Biobrensel er en fornybar energikilde, og produksjon og foredling av biobrensel skaper arbeidsplasser i distriktene.

Biobrensel er kretsløpbasert og bidrar derfor ikke til å øke faren for farlige klimaendringer. Når økt bruk av bioenergi erstatter fossile brensler bidrar det til å redusere utslippene av klimagasser. For hver terawatttime (TWh) varme fra fyringsolje vi erstatter med bioenergi vil vi redusere Norges samlede utslipp av klimagassen karbondioksid (CO2) med én prosent.

Kilde: Norsk BioenergiforeningTips en venn  Gå tilbake
Copyright © Eiker BioEnergi A/S - All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt. Webdesign av Norgesdesign.no