Våre anlegg
Anlegg under oppføring
Flisproduksjon
Utskriftsvennlig versjon

Fakta om bioenergi


Bioenergi gir varme eller elektrisitet gjennom forbrenning av ved, planterester og annet organisk materiale (biomasse).

Det er også mulig å bruke biomasse til produksjon av bio-drivstoff. Bioenergi er en fornybar og miljøvennlig energikilde. En viktig fordel er at bioenergi ikke øker mengden av klimagassen karbondioksid (CO2) i atmosfæren. Ved å bytte ut fossile brensler som naturgass, olje og kull med biobrensler, reduseres Norges bidrag til de globale klimaendringene. For hver terrawatt-time (TWh) varme fra fyringsolje vi erstatter med bioenergi vil vi redusere Norges samlede utslipp av CO2med en prosent.

Kilde: Norsk BioenergiforeningTips en venn  Gå tilbake
Copyright © Eiker BioEnergi A/S - All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt. Webdesign av Norgesdesign.no