Fevang skole og banehage


Fevang skole og banehage

Fevangsentralen er et flyttbart flisfyringsanlegg, som er prefabrikert fra Arimax.

Installert effekt er på 200 kW, som dekker grunnlasten til skole og barnehage.

Sentralen ble satt opp i 2008 og leverte 500 000 kWh i 08-09 sesongen.

 

 

 

 

http://vestfold-energiforum.no/Energiforum/Internett/~/media/9F4FDD28D4634867BC1E0545CA6216D7.ashx