Loe Betongelementer


Loe Betongelementer

Flisfyrt varmesentral med 500 kW installert effekt for å dekke grunnlast og spisslast.

Anlegget er flyttbart og prefabrikert av Arimax, og ble satt opp i 2008.

Leveransen i 08-09 sesongen var på 1 200 000 kWh.

Sentralen befinner seg på et indistriområde, hvor man ser på mulige utvidelser av leveransen.