Våre anlegg
Anlegg under oppføring
Flisproduksjon
Utskriftsvennlig versjon

Sem


Sem  

Sem er flisbasert varmesentral på 300 kw og vil beregne en årlig varmeleveranse i overkant av 800 000 kWh.

Den finske produsenten Arimax har levert anlegget gjennom importør og samarbeidspartner Tangen Automasjon AS

Drift og vedlikehold av anlegget vil utføres av vår samarbeidspartner i Sandefjord Nor BioBrensel AS, som også vil stå for flisleveransen.

Varmesentralen ligger like ved og øst for Sem bo og service i Tønsberg Kommune.

Anlegget vil forsyne varme til Sem skole, idrettshall, samfunnshus, Aulerød Førskole for hørselshemmede og Sem bo og service med psykiske boliger.

Eiker BioEnergi AS er nå de første i Tønsberg som gjennom dette anlegget vil levere varme gjennom lokalt varmenett, noe som igjen vil være med på å redusere bruken av olje-, gass- og elkjeler.

Dette er et prosjekt mellom Eiker BioEnergi AS og Tønsberg Kommunale Eiendom KF, et prosjekt som vil stor miljøgevinst i form av reduserte klimautslipp.

Offisiell åpning av anlegget på Sem er satt til torsdag 21.januar 2010.

 

 

http://vestfold-energiforum.no/Energiforum/Internett/~/media/6B32A018F68D4076A25ADF3CB2966021.ashx

 Tips en venn  Gå tilbake
Copyright © Eiker BioEnergi A/S - All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt. Webdesign av Norgesdesign.no