Bjertnes Videregående Skole


Bjertnes Videregående Skole

Bjertnes Videregående Skole er det montert en flisfyrt varmesentral på 300 kw installert effekt og vil levere nærmere 1 GWh årlig.

Skolen er under utvidelse slik at full leveranse vil først være mulig fra og med sesongen 2010/11.

Anlegget ble satt i gang i desember 2009 og har samme leverandør og driftspersonell som på Romerike FHS.