Sandefjord Flisterminal


Sandefjord Flisterminal

Flisterminalen i Sandefjord driftes av Nor BioBrensel AS, hvor terminalbestyrer er Hans Edvard Moe Østby - 951 99851

Flisterminalen ble etablert i 2008 med det formål å levere flis til høyseste kvalitet, både til små å store anlegg i omkringliggende områder.

Eiker BioEnergi AS er medaksjonær i Nor BioBrensel AS, dette for å sikre full leveringssikkerhet til egne anlegg samt ha egeninteresse i alle ledd innenfor bioenergibransjen.