Hokksund Flisterminal


Hokksund Flisterminal

Flisterminalen i Hokksund driftes av Eiker BioEnergi AS.

Terminalbestyrer Sigurd Ole Ruud - 909 10384, har ansvaret for logistikk ved flisterminalen i Hokksund.

Flisterminalen er en hovedterminal for Eiker BioEnergi AS, som bare noen hundre meter unna har hovedkontoret på sundmoen næringsområde.

Eiker BioEnergi AS har også investert i en spesialhenger for levering av flis, noe som gjør det mulig å levere flis i høyder opp til 4 meter.

Dette forenkler prosjektprosessen for oss i Eiker BioEnergi AS, hvor det ikke er mulig å senke anlegget ned i grunn eller legge dette inn i skrånet terreng.