Eiker BioEnergi AS satser på bioenergi med ny hogstmaskin.


Eiker BioEnergi AS satser på bioenergi med ny hogstmaskin. I et presset marked med lave energipriser og tilsvarende høye råstoffpriser, vil nå Eiker BioEnergi AS gjøre en satsning på å skaffe virke fra skogen selv.

Eiker BioEnergi AS har så smått testet ut dette med egen maskinpark, men med innleid hogstmaskin.

Med 10 egne anlegg som trenger flis samt den økende etterspørselen på flis, gjør det mulig å satse på investeringer som sikrer råstofftilgangen.

Hogstmaskinen som nå er anskaffet er en Valmet-911-3, 2005 mod. med Valmet 360-2 hogst aggregat.

Det er allerede startet prøvedrift i Hokksund, hvorpå den tar turen til Akershus for ytterligere drift i samarbeid med Akershus BioBrensel AS.