Våre anlegg
Anlegg under oppføring
Flisproduksjon
Utskriftsvennlig versjon

Fokserød Nord Fjernvarmesentral


Fokserød Nord Fjernvarmesentral

Fjernvarmeanlegget på Fokserød Nord er det største anlegget Eiker BioEnergi AS selv har prosjektert, bygget og samtidig eier.
Samarbeidet med Sandefjord Kommune har fungert strålende under hele prosessen.

Tangen Automasjon AS har gjort en fantastisk jobb med de komplette installasjonsarbeidene for hele fjernvarmesentralen.

Fjernvarmesentralen står på egen tomt og har fått tildelt adressen: Nordre Fokserød 7 - 3239 Sandefjord.

Kjeletype/størrelse:
Eiker BioEnergi AS valgte å satse på Arimax fliskjeleleverandør, dette gjennom Tangen Automasjon AS i Norge. Her er det i første omgang installert en kjele Arimax Bio SP 700kW, hvorpå det er gjort klart for utvidelse av kjele 2 med samme størrelse.
Her vil utvidelsen skje i takt med utbyggningen på Fokserød Nord.
Backupp/spisslast: 
Her har Eiker BioEnergi AS valgt å sette inn en 1MW oljekjele, som vil kobbles automastisk inn ved driftsstans på noen av biokjelene. Når området er fult utbygget vil den også fungere som spisslast ved ekstreme kaldperioder.
Drift:
Nor BioBrensel AS vil stå for komplett drift, inklusiv levering av flis, for hele anlegget. Utaket av virke for produksjon av flis vil dermed foregå fra vår sameide flisterminal i Sandefjord og dermed vil lokalt råstoff benyttes.
Varmenett/Rør:
Det er lagt ned nærmere 1500m rør på hele området, hvor både sprenging og kryssing av vei var en del av utfordringene.
Varmeleveranse:
Når området er ferdig utbygd og anlegget er i full drift, vil leveransen være i størrelsesorden mellom 4-5GWh. Industriområdet på Fokserød Nord er beregnet å være ferdig utbygd innen 2014.Tips en venn  Gå tilbake
Copyright © Eiker BioEnergi A/S - All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt. Webdesign av Norgesdesign.no