Våre anlegg
Anlegg under oppføring
Flisproduksjon
Utskriftsvennlig versjon

Temadag om biobrensel ble en suksess


Temadag om biobrensel ble en suksess Eiker BioEnergi AS leverer flis til fjernvarmeanlegget på Sessvollmoen, gjennom det sameide selskapet Akershus Biobrensel AS.
Flisterminalen ligger på Rustadmoen i Nannestad og reduserer dermed transport av råstoff samt at lokalt virke blir benyttet til leveransen på Sessvollmoen.
25. mars arrangerte Forsvarsbygg temadag på biobrenselanlegget på Sessvollmoen. Mellom 60 og 70 besøkende var innom det grønne anlegget i løpet av dagen. Alt fra skogeiere til fremtidens agronomer hadde tatt turen til anlegget på Romerike.
http://www.forsvarsbygg.no/newsread/news.asp?docid=11755
http://www.eub.no/nyheter/article5057719.ece

Tips en venn  Gå tilbake
Copyright © Eiker BioEnergi A/S - All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt. Webdesign av Norgesdesign.no