Våre anlegg
Anlegg under oppføring
Flisproduksjon
Utskriftsvennlig versjon

Rydding av beiteareal i Nannestad


Rydding av beiteareal i Nannestad

Nannestad Juni 2010:

I forbindelse med tilskuddsordningen gjennom Innovasjon Norge samt at Akershus Biobrensel AS har et behov for flis, har Eiker Bioenergi AS flyttet hogstmaskin og lassbærer til Nannestad for rydding av beiteområde.

Området på 100daa som består i hovedsak av or er startet drift på og ser så langt veldig bra ut med tanke på virkemengden.

Noe av virket som består av stammevirke er startet innkjøring til terminal på Nannestad, da det ble en utfordring med tanke på leggeplass.

En god dialog med grunneier, skogbrukssjef i kommunen samt tilskuddsordning fra Innovasjon Norge, gjør denne form for drift lønnsom for alle parter.Tips en venn  Gå tilbake
Copyright © Eiker BioEnergi A/S - All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt. Webdesign av Norgesdesign.no