Våre anlegg
Anlegg under oppføring
Flisproduksjon
Utskriftsvennlig versjon

Eiker BioEnergi AS er et selskap som satser på levering av energi i form av varmt vann - oppvarmet ved hjelp av bioenergi.

Vårt spesialområde er små anlegg som er plassert i kundens umiddelbare nærhet. Dette innebærer reduserte anleggskostnader og fleksible anlegg. Vi dekker i utgangspunktet alle kostnader frem til leveringspunktet for energien, som vanligvis er en varmeveksler plassert i kundens lokale. Les mer

Vi skreddersyr hvert enkelt anlegg slik at de tilfredsstiller kundens krav, både når det gjelder de tekniske løsningene og estetikk. Ved at vi bygger opp alt selv i eget verksted, vet vi nøyaktig hvordan hvert enkelt anlegg er bygd opp. Dette er en enorm fordel når det kommer til drift og vedlikehold av anleggene.

Nyheter:

Rydding av beiteareal i Nannestad

Rydding av beiteareal i Nannestad Les mer her

Skogdag ved Losby Gods

Skogdag ved Losby Gods Les mer her

Eiker BioEnergi AS satser på bioenergi med ny hogstmaskin.

Eiker BioEnergi AS satser på bioenergi med ny hogstmaskin. Les mer her

Tønsberg som tar grep i klimakampen i samarbeid med Eiker Bioenergi

Les artikkel

Offisiell åpning av Sem i Tønsberg

Offisiell åpning av Sem i Tønsberg Eiker BioEnergi AS åpner flisfyrt varmesentral i samarbeid med Tønsberg kommune
Les mer her
Copyright © Eiker BioEnergi A/S - All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt. Webdesign av Norgesdesign.no